Serviciul de Ambulanta Judetean Sibiu

cum apelam 112
Prevenirea coronavirus - 15 RECOMANDARI

In conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul SAJ-Sibiu, urmatoarele documente au caracter public:

 1. Lista cu denumire oficiala si coordonate de contact ale institutiei
 2. Lista si coordonatele de contact ale statiilor / substatiilor unitatii
 3. Regulamentul de Organizare si Functionare
 4. Regulamentul lntern
 5. Codul de Conduita etica
 6. Organigrama institutiei
 7. Programul de functionare al institutiei
 8. Lista cu persoanele care fac parte din conducerea institutiei si datele de contact ale acestora
 9. Lista cu programul de audiente conducere
 10. Situatia parcului auto al unitatii pe categorii
 11. Raport privind activitatea operativa a unitatii - analiza elaborata periodic (trimestrial/anual)
 12. Fila de buget aferenta institutiei si sursele de finantare
 13. Executia bugetara a institutiei
 14. Bilantul contabil al institutiei
 15. Centralizator privind drepturile salariale acordate in institutie (situatie pe functii
 16. Lista de documentelor cu caracter public
 17. Lista documentelor produse/gestionate de institutie
 18. Politica institutiei privind furnizarea de informatii publice si relatia cu mass media
 19. Lista si datele de contact ale persoanelor responsabile cu furnizare de informatii publice
 20. Programul zilnic de furnizare a informatiilor cu caracter public
 21. Formular tip de solicitare informatii de interes public
 22. Formular de contestare a incalcarii dreptului de acces la informatii de interes public (reclamatie administrativa)
 23. Buletin informativ al informatiilor de interes public
 24. Comunicate privind detalii despre activitati (cazuri punctuale)
 25. Programul anual de achizitii publice
 26. Lista contractelor de achizitii publice (cu valoare mai mare de 5.000 Euro)
 27. Centralizatorul achizitiilor publice privind executarea contractelor de achizitii publice
 28. Declaratiile de avere, interese si incompatibilitati
 29. Lista cu formularele tipizate de solicitare servicii
 30. Modul de solutionare a petitiilor si coordonatele de contact unde se vor transmite acestea