ambulante SAJ

Solicitare Informatii


In conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare, SAJ-Sibiu pune la dispozitia publicului Lista documentelor create / gestionate de SAJ.

Persoanele care doresc sa solicite informatii in baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public sunt rugate sa acceseze link-ul Lista documentelor cu caracter public de mai jos.

Pentru solicitare de informatii publice accesati link-ul Formular solicitare informatii publice.

Reclamatia privind raspunsul la solicitarea de informatii publice se poate transmite si on-line accesand link-ul Formular reclamatie administrativa

"Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei."
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001

Notiunea de "informatie de interes public" este definita de Legea 544 / 2001astfel: "orice informatie care privește activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei".

Notiunea de "autoritate sau institutie publica" este definita de Legea 544 / 2001 astfel: "orice autoritate ori institutie publica ce utilizeaza sau administreaza resurse financiare publice, orice regie autonoma, societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aflata sub autoritatea sau, dupa caz, in coordonarea ori in subordinea unei autoritati publice centrale sau locale si la care statul roman sau, dupa caz, o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic ori majoritar, precum si orice operator sau operator regional, astfel cum acestia sunt definiti in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federatiile sportive si organizatiile neguvernamentale de utilitate publica, care beneficiaza de finantare din bani publici".


Buletinul Informativ al Informatiilor de Interes Public

Buget


Bilant


Bilant 2022
Bilant 2021
Bilant 2020

Achizitii Publice


Declaratii de Avere si Interese


Model de Cerere / Formulare Tipizate


Situatia Anuala a Finantarilor Nerambursabile Acordate Persoanelor Fizice sau Juridice fara Scop Patrimonial