Serviciul de Ambulanta Judetean Sibiu

cum apelam 112
Prevenirea coronavirus - 15 RECOMANDARI

In conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul SAJ-Sibiu sunt produse / gestionate, urmatoarele documente:

 1. Lista cu denumirea oficiala si coordonatele de contact ale institutiei
 2. Lista si coordonatele de contact ale statiilor/ substatiilor unitatii
 3. Regulamentul de Organizare si Functionare
 4. Regulamentul Intern, cu toate anexele aferente
 5. Codul de Conduita al Personalului Angajat
 6. Organigrama instituliei (conform Anexa nr. 2021/2008)
 7. Programul de functionare al institutiei
 8. Lista cu persoanele care fac parte din conducerea institutiei si datele de contact ale acestora
 9. Lista cu programul de audiente conducere
 10. Situatia parcului auto al unitatii pe categorii
 11. Raport privind activitatea operativa a unitatii - analiza elaborata periodic (trimestrial/anual)
 12. Fila de buget aferenta institutiei si sursele de finantare
 13. Executia bugetara a institutiei
 14. Bilantul contabil al institutiei
 15. Centralizator privind drepturile salariale acordate in institutie (situatie pe functii)
 16. Lista de documentelor cu caracter public
 17. Lista documentelor produse/gestionate de institutie
 18. Politica institutiei privind furnizarea de informatii publice si retatia cu mass media
 19. Lista si datele de contact ale persoanelor responsabile cu furnizare de informatii publice
 20. Programul zilnic de furnizare a informatiilor cu caracter public
 21. Formular de solicitare informatii de interes public
 22. Formular de reclamare a incalcarii dreptului de acces la informatii de interes public (reclamatie administrativa)
 23. Buletin informativ al informatiilor de interes public
 24. Comunicate privind detalii despre activitati (cazuri punctuale)
 25. Programul anual de achizitii publice
 26. Lista contractelor de achizitii publice (cu valoare mai mare de 5.000 Euro)
 27. Centralizatorul achizitiilor publice privind executarea contractelor de achizitii publice
 28. Declaratiile de avere, interese si incompatibilitati
 29. Lista cu formularele tipizate de solicitare servicii
 30. Modul de solutionare a petitiilor si coordonatele de contact unde se vor transmite acestea
 31. Statul de functii, aprobat de catre Ministerul Sanatatii
 32. Fisa de urgenta medico-chirurgicala medic tip (conform Anexa nr. 2O21/2OO8)
 33. Fisa de urgenta medico-chirurgicala asistent medical (conform Anexa nr. 2021/2008)
 34. Grafice de lucru lunare pt. compartimente operative pt statii/ substatii/ puncte de lucru
 35. Raport de interventii zilnice (conform OMS 168/2008)
 36. Proces verbal predare/preluare serviciu dispecerat
 37. Raport situatie cazuistica pe tura
 38. Centralizator echipaje operative pe tura
 39. Formular raportare eveniment (catre MS - COSU)
 40. Foaie de parcurs autosanitara
 41. Foaie de activitate zilnica
 42. Centralizator foi de activitate zilnica
 43. Formular tip delegatie
 44. Formular tip pt. solicitarea intocmirii actelor de plecare delegatie
 45. Dispozitii manageriale
 46. Note interne
 47. Note explicative salariati
 48. Rapoarte ale diverselor comisii/subcomisii constituite pe baza de dispozitii ale conducerii
 49. Formular de raportare lunara privind activitatea realizata de unitate
 50. Contracte de prestari servicii, la cerere (pt. persoane fizice/persoane juridice)
 51. Contracte de achizitii publice
 52. Contracte de comodat, de inchiriere
 53. Protocol de colaborare
 54. Documente prevazute de legislatia in vigoare in domeniul financiar-contabil
 55. Punct de vedere juridic
 56. Contract individual de munca.
 57. Contract individual de munca cu timp partial, cu acte aditionale, dupa caz
 58. Fisa Postului cu anexe, dupa caz
 59. Pontaje lunare salariati
 60. Centralizator concedii de odihna
 61. Centralizator concedii medicale
 62. Contracte de colaborare
 63. Adeverinta de vechime salariat
 64. Situatie REVISAL salariat
 65. Procese verbale elaborate in cadrul derularii concursurilor/examenelor de ocupare post
 66. Procese verbale elaborate in cadrul derularii examenelor de promovare
 67. Lista drepturilor salariale nete acordate in plata lunar
 68. Situatie formare profesionala salariat
 69. Formular evaluare profesionala anuala salariat (conform OMS nr. 1229/2011)
 70. Lista echipamentului individual de protectie obligatoriu (conform OMS nr. 1470/2010)
 71. Note de fundamentare compartimente
 72. Note justificative compartimente
 73. Proceduri de lucru
 74. Centralizator proceduri de lucru
 75. Evaluare anuala privind implementarea sistemului de control intern managerial
 76. Raportari periodice privind sistemul de control intern/managerial conform OSGG nr. 600/2018