SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ SIBIU
 • Pentru a anunța o urgență medicală
  Sunati la

  112

 • ASOCIAȚIA "DE LA NOI PENTRU NOI"
  AMBULANȚA SIBIU

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ
- SIBIU -

Legislație generală

 • Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul IV: Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim-ajutor calificat
 • OMSP nr.1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
 • OMSP nr.1092/2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească
 • OMSP nr.1701/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor
 • OMSP nr.2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească
 • OMSP 1624/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a serviciului de ambulanță județean sau al municipiului București
 • OMSP 1626/2007 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciului de ambulanță județean sau al municipiului București
 • OMSP 2021/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
 • Hotărâre nr.286/2011 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Sitemap | Administrare